13 de dezembro de 2005

Para se ser candidato a Presidente é preciso ter 35 anos

Se o critério fosse a idade mental, de todos os actuais candidatos, só o Manuel João Vieira é que poderia sê-lo.